NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

 
2011.06.30

Dnia 30 czerwca 2011 roku zakończył się Projekt z Bielickiem PAKiem w nowe życie. Więcej...

2011.05.31

Dnia 31 maja 2011 roku zakończył się kurs Konserwator Terenów Zielonych. Więcej...

 

Lider projektu

 
 

Partner projektu

 
 
 

Projekt "Z Bielickim PAKiem w nowe życie"

 
 

Projekt "Z Bielickim PAKiem w nowe życie" (POKL.06.01.01-16-036/10) będzie realizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałania, 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 02 sierpnia 2010 do 30 czerwca 2011 roku.

Grupą docelową jest 30 mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia, którzy są mieszkańcami Schroniska w Bielicach w tym 10 niepełnosprawnych, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W projekcie wezmą udział również pracownicy niepublicznych instytucji rynku pracy, opieki społecznej oraz administracji samorządowej, jak również pracodawcy, u których beneficjenci pomocy będą mieli okazję odbyć praktyki zawodowe. Dodatkowo dla grupy docelowej przeprowadzi się warsztaty psychologiczne, z technik komunikacji i interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem oraz z aktywnego poszukiwania pracy.

Główną częścią projektu będzie kurs "renowator mebli" oraz do wyboru jeden z kilku zaproponowanych w okresie opracowania Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów pomocy.Szkolenia będą nakierowane na zmianę postaw beneficjentów pomocy w celu zwiększenia ich aktywności.

W Bielicach utworzy się Lokalny Punkt Aktywizacji beneficjentów, w którym będą pracowały dwie osoby: specjalista ds. rozwoju osobowego i akompaniator - specjalista.

Projekt korzysta z doświadczeń realizowanego w ramach EQUAL A0477 projektu "Wyprowadzić na prostą" poprzez "Model lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością". Całkowita wartość projektu to 199700,00 PLN, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85% tej kwoty.

 
Projekt "Z Bielickim PAKiem w nowe życie" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego