Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

1 lutego

  Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące POPŻ 2014-2020. Podprogram 2020 (okres XII/2020-VIII/2021):

 POPŻ 2020 – opis

 POPŻ 2020 – cel, okres dystrybucji, kryteria, zadady, skargi, działania towarzyszące

Copyright © 2008- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta