Zarząd (kadencja 2019–2023)


Prezes
Teresa Rojek


Wiceprezes
ks. Bronisław Dołhan


Wiceprezes
Ewelina Koclęga-Wójtowicz


Sektetarz
Edwarda Ważny


Skarbnik
Andrzej Misz


Członek Zarządu
Grażyna Antczak

Komisja Rewizyjna (kadencja 2019–2023)


Przewodniczący
Urszula Chudobowicz


Zastępca Przewodniczącego
Halina Fabian


Sekretarz
Tomasz Mikiewicz


Członek Komisji
Krystian Warzecha

Copyright © 2008- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta