NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

 
2011.06.30

Dnia 30 czerwca 2011 roku zakończył się Projekt z Bielickiem PAKiem w nowe życie. Więcej...

2011.05.31

Dnia 31 maja 2011 roku zakończył się kurs Konserwator Terenów Zielonych. Więcej...

 

Lider projektu

 
 

Partner projektu

 
 
 

Aktualności

 
 

30 czerwca 2011

 

Dnia 30 czerwca 2011r. zakończył się Projekt z Bielickiem PAKiem w nowe życie. Beneficjentami Projektu byli podopieczni Schroniska dla Bezdomnych w Bielicach, osoby po 45 roku życia w tym również niepełnosprawne.
W czasie trwania Projektu Beneficjenci korzystali w kursów i warsztatów organizowanych przez administrację Projektu. Uczestniczyli w warsztatach z psychologiem, specjalistą ds. rozwoju osobowego i akompaniatorem. Każdy z Beneficjentów zrealizował kurs zawodowy podnoszący kwalifikacje. Projekt ten był również nowym doświadczeniem dla Koła Bielickiego, ponieważ skorzystać z niego mogli Bezdomni będący osobami niepełnosprawnymi. Było to cenne doświadczenie zarówno dla Koła jak i samych Beneficjentów.

 

31 maja 2011

 

Dnia 31 maja 2011 roku zakończył się kurs Konserwator Terenów Zielonych, kurs obejmował 120 godzin: teoretycznych i praktycznych podczas, których Beneficjenci uczyli się projektowania ogrodów, przygotowywania gruntu pod założenie ogrodu, doboru roślin i krzewów, ich pielęgnacji, ochrony oraz wszelkich czynności związanych z prowadzeniem ogrodu. Efektem zajęć praktycznych jest nowo założony ogród w Schronisku oraz odnowiony teren przy Grocie Lurdzkiej w Schronisku. Galeria zdjęć...

 

21 maja 2011

 

W dniach 28, 29 kwietnia oraz 12, 14, 19, 21 maja 2011 roku odbyły się warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, kolejne spotkanie obejmowało warsztaty z przedsiębiorczości oraz zakładania spółdzielni socjalnej. Galeria zdjęć...

 

9 maja 2011

 

W dniu 09.05.2011 roku rozpoczął się kurs Konserwator Terenów Zielonych. Uczestnikami kursu są Beneficjenci Projektu, a zarazem mieszkańcy Schroniska w Bielicach. Kurs obejmuje 120 godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych). Obecnie odbywa się część teoretyczna, po której nastąpi część praktyczna. Galeria zdjęć...

 

18 kwietnia 2011

 

W dniach 12, 13, 14, 15, 18 kwietnia 2011 roku odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej. W warsztatach brali udział wszyscy Beneficjenci projektu – z podziałem na grupy. Beneficjenci zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aktywnego słuchania, reguł wywierania wpływu. Galeria zdjęć...

 

18 marca 2011

 

W dniach 16-18 marca 2011 roku odbyły się warsztaty "Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem" w których uczestniczyli wszyscy Beneficjenci Projektu. Podczas warsztatów podopieczni uczyli się czym jest stres, w jaki sposób organizm reaguje na sytuacje stresowe oraz jakie są przyczyny i objawy stresu. Po warsztatach Beneficjenci potrafią rozpoznać symptomy stresu oraz wiedzą w jaki sposób można walczyć ze stresem.
Dnia 18.03.2011 roku nowa grupa Beneficjentów Projektu odbyła ciąg dalszy warsztatów dotyczących stresu oraz radzenia sobie z nim. Galeria zdjęć...

 

9 marca 2011

 

W lutym 2011 roku do Projektu włączonych zostało dziewięciu nowych Beneficjentów będących podopiecznymi Schroniska w Bielicach. W dniach 2, 7, 9 marca 2011 roku odbyły się warsztaty z psychologiem. Warsztaty obejmowały treści dotyczące poznania i akceptowania swojej własnej osoby, sposoby prawidłowego komunikowania się z drugim człowiekiem, oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Galeria zdjęć...

 

22 lutego 2011

 

Dnia 22.02.2011 roku zakończył się kurs Renowator Mebli, w kursie uczestniczyło 14 osób. Wszyscy Uczestnicy zdali pozytywnie egzamin końcowy i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. Celem kursu było przygotowanie Beneficjentów Projektu do wykonywania samodzielnej renowacji mebli i detalu drewnianego. Kurs obejmował 156 godzin. Efektem końcowym było zdobycie wiedzy teoretycznej jak również umiejętności praktycznych. W ramach kursu Beneficjenci odrestaurowali meble, krzyże oraz jedną parę drzwi w Schronisku. Odnowione przedmioty będą służyły zarówno Beneficjentom jak i mieszkańcom Schroniska w Bielicach. Galeria zdjęć...

 

17 stycznia 2011

 

Od dnia 17 stycznia 2011 roku czternastu Beneficjentów Projektu z Bielickim PAKiem w nowe życie bierze udział w kursie Renowator Mebli. Meble do renowacji Beneficjenci otrzymali od Schroniska Św. Brata Alberta, którego są podopiecznymi.
Kurs składa się z cześci teoretycznej, gdzie uczestnicy nabywają wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, obróbki, konserwacji mebli oraz części praktycznej, gdzie wykonują konkretne zadania pod okiem wykwalifikowanej kadry szkolącej. Uczą się, w jaki sposób odrestaurowywać meble, w jaki sposób poddawać je obróbce, konserwacji, zdobieniom, poznają również różne techniki oraz sposoby konserwacji przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Kurs obejmuje 156 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończonym kursie, ale przede wszystkim będzie można zobaczyć meble odrestaurowane przez Beneficjentów Projektu. Galeria zdjęć...

 

22 listopada 2010

 

W dniach 22.11.2010r. – 03.12.2010r. odbył się pierwszy z kursów projektu w którym wzięło udział 10 Beneficjentów Projektu. Kurs Monter Instalacji Wodnej i Kanalizacyjnej zakończył się pisemnym egzaminem, który zdali pozytywnie wszyscy uczestnicy. 03.12.2010r. Beneficjentom wręczono zaświadczenia o ukończeniu kursu. Galeria zdjęć...

 

15 listopada 2010

 

Piętnastego listopada 2010 roku odbyły się warsztaty, pt.: "Stres – sposoby radzenia sobie ze stresem". Galeria zdjęć...

 

4 października 2010

 

W ramach Projektu z Bielickim PAKiem w nowe życie z dniem 4.10.2010 roku rozpoczęły się warsztaty psychologiczne. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Bielicach. Jest to realizacja zadania nr 1 – Aktywizacja Zawodowa BO, warsztaty zakończą swój cykl 20.10.2010r. Galeria zdjęć...

 

6 sierpnia 2010

 

W dniu 06 sierpnia partnerzy projektu powołali zespół zarządzający projektem w składzie:

- Koordynator projektu: Krystian Warzecha
- Specjalista ds. rozwoju osobowego: Sylwia Włodarczyk
- Akompaniator – specjalista: Katarzyna Rojek
- Księgowa projektu: Teresa Rojek

Zespół przyjął harmonogram prac na najbliższe dwa miesiące.

 

5 sierpnia 2010

 

W dniu 27 lipca br. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy projekt "Z Bielickim PAKiem w nowe życie" złożony w partnerstwie przez Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach i Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu znalazł się na pierwszym miejscu w liście rankingowej zakończonego konkursu 1/POKL/6.1.1/2010 w województwie opolskim. Na łączną liczbę 62 ocenianych projektów nasz projekt uzyskał 119,5 na 130 punktów możliwych do otrzymania i znalazł się wśród 15 wniosków skierowanych do realizacji.

 
 
 
Projekt "Z Bielickim PAKiem w nowe życie" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego